• Theo dõi chúng tôi

Ngừng dịch vụ tin nhắn SMS

Kể từ 01/10/2022, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La sẽ ngừng nhắn tin SMS và chuyển sang hình thức nhắn tin qua ứng dụng điện tử Zalo.

Sơn La: Dành 31 tỷ đồng thực hiện cấp nước an toàn giai đoạn 2018 – 2020

Để nâng tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 93% năm 2020, UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Công ty CP Cấp nước Sơn La cùng các sở, ngành có liên quan triển khai Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Sơn La: Đổi mới công nghệ,nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước

Những năm gần đây, Công ty đã tích cực đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân.

VÌ SAO GIÁ NƯỚC BIẾN ĐỘNG?

(Xây dựng) – Theo ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng), việc điều chỉnh giá nước là cần thiết khi các yếu tố cấu thành giá nước có biến động về giá như: Điện, mức lương tối thiểu, chất lượng dịch vụ cấp nước… Trong điều kiện ngân sách các tỉnh miền núi thường khó khăn nên việc hỗ trợ người dân về giá nước là hạn chế.