• Theo dõi chúng tôi
21/06/2022

Chi nhánh cấp nước Mộc Châu


Giám đốc chi nhánh Phạm Minh Đức

Điện thoại: 02123.852.533 – 321

Tổng số lao động: 11 người 

Công suất trạm Bưu Điện: 2500 m3/ngày đêm

Công suất trạm Ủy ban huyện giếng ngầm: 500 m3/ngày đêm