• Theo dõi chúng tôi
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần cấp nước Sơn La nhiệm kỳ 2023-2025
14/11/2022

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần cấp nước Sơn La nhiệm kỳ 2023-2025


       Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 26/7/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2023-2025 trong Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 29/7/2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước Sơn La về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần cấp nước Sơn La nhiệm kỳ 2023-2025.

        Từ ngày 26/8/2022 đến ngày 10/11/2022, 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần cấp nước Sơn La đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quyết Chiến – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty. Tại Đại hội các Chi bộ đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, theo đó, các Chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2023 trên các mặt công tác: Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể, kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ.

       Thông qua Báo cáo chính trị, các Chi bộ đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng được chú trọng, quan tâm về chất lượng, đạt chỉ tiêu về số lượng, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, các Chi bộ đã nêu lên một số tồn tại hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân. Đại hội cũng đã đánh giá được những ưu điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác của Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trong trong nhiệm kỳ 2020- 2023.

        Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đảng viên các Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, gương mẫu đi đầu về mọi mặt để bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ trực thuộc:

Đồng chí Phạm Minh Đức (Giám đốc Chi nhánh cấp nước Mộc Châu) được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Trịnh Thanh Hồng (Giám đốc Chi nhánh cấp nước Yên Châu) được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh cấp nước Mộc Châu – Yên Châu. 

Đồng chí Ngô Xuân Ngọc (Giám đốc Chi nhánh cấp nước Mường La) được bầu làm Bí thư Chi bộ Chi nhánh cấp nước Mường La. 

Đồng chí Đinh Khắc Hoàng (Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn) được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Lương Tử Vinh được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn.

Đồng chí Ngô Thế Nghĩa (Giám đốc Chi nhánh cấp nước Phù Yên) được bầu làm Bí thư Chi bộ Chi nhánh cấp nước Phù Yên – Bắc Yên.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn (Giám đốc Chi nhánh cấp nước Thuận Châu) được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Lương Vĩnh Tùng (Giám đốc Chi nhánh cấp nước Quỳnh Nhai) được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh cấp nước Thuận Châu – Quỳnh Nhai.

Đồng chí Hoàng Văn Thưởng (Giám đốc Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1) được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Xuân Long (Phó Giám đốc Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1) được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Chính Hiếu (Đảng viên Chi bộ Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1) được bầu làm Chi ủy viên Chi bộ Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1. 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch (Giám đốc Xí nghiệp cấp nước thành phố số 2) được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Lương Xuân Chung (Đảng viên chi bộ Xí nghiệp cấp nước thành phố số 2) được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Xí nghiệp cấp nước thành phố số 2.

Đồng chí Phạm Ngọc Dũng (Phó Tổng Giám đốc) được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Quang Phượng (Trưởng Phòng QLCL) được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Lương Ngọc (Đảng viên Chi bộ văn phòng) được bầu làm Chi ủy viên Chi bộ văn phòng.