• Theo dõi chúng tôi

Nỗ lực đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua làm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cạn kiệt, dẫn đến thiếu nước cục bộ tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La chỉ đạo chi nhánh cấp nước các huyện, thành phố thực hiện điều tiết nước hợp lý; tăng cường tuyên truyền nhân dân sử dụng tiết kiệm nước trong mùa khô.