• Theo dõi chúng tôi
Thông báo về việc đảm bảo chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Sơn La
27/09/2022

Thông báo về việc đảm bảo chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Sơn La


Công ty cổ phần cấp nước Sơn La thông báo tới quý khách hàng sử dụng nước sinh hoạt và nước đóng bình Sowa trên địa bản tỉnh Sơn La về quy trình xử lý, cung cấp đảm bảo chất lượng nước sạch.