Thứ Sáu, Tháng Hai 22, 2019
Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng có cơ hội sử dụng nước - Nước là máu của sự sống. Hãy bảo vệ nguồn nước sạch đang ngày càng khan hiếm - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống - Bảo vệ nguồn nước vì sự phát triển bền vững - Vì tương lai đất nước, hãy bảo vệ nguồn nước và môi trường - Tích cực phòng chống ô nhiễm và sử dụng tiết kiệm nước - Bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp và của mọi người dân - Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng nước và vệ sinh - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường ngày - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính bản thân mình - Hãy bảo vệ nguồn nước sạch!

Video hướng dẫn sử dụng ứng dụng tra cứu hóa đơn tiền nước, chỉ số tiêu thụ trên Android và IOS

CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC

MẪU ĐƠN THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

                          ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC      ...

CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC