• Theo dõi chúng tôi
slider slider

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Trải qua hơn 50 năm với nhiều bước thăng trầm, Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sơn La giờ đây đã có nhiều bước phát triển,  đảm bảo chất lượng dịch vụ. Được sự quan tâm trực tiếp của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền và đoàn thể trong tỉnh, tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp quyết tâm phấn đấu để duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, nhằm đóng góp vào công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Mang lại nguồn nước sạch và đảm bảo chất lượng cho người dân Sơn La.

Liên Hệ

DỊCH VỤ

THÔNG TIN NƯỚC ĐÓNG BÌNH SOWA

NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI MỌI NHÀ-NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

  • Kinh nghiệm sản xuất và phục vụ gần 20 năm
  • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018
  • Hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005
  • Sản phẩm chính:Nước đóng bình 18,9L