• Theo dõi chúng tôi

CHI ĐOÀN CÔNG TY CP CẤP NƯỚC SƠN LA HƯỞNG ỨNG NGÀY ” CHỦ NHẬT XANH”

Thực hiện Kế hoạch số 700-CV/ĐTN ngày 29/5/2022 của BCH Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” trong ngày 29/05/2022. Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường Chi đoàn công ty Cổ phần Cấp Nước Sơn La đã tổ chức hoạt động vệ sinh thu gom rác thải nhựa, rác thải hữu cơ, phát quang bụi rậm cỏ dại tại các điểm đầu nguồn nước thuộc Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1, nơi đặt nhà máy xử lý nước cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 16.000 hộ dân cư, đơn vị hành chính và các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Sơn La.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA NHIỆM KỲ 2022-2024

Ngày 28/4, Chi đoàn Công ty cổ phần cấp nước Sơn La tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quyết Chiến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; cùng đại diện Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Công ty và đại diện Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí đoàn viên của chi đoàn Công ty.