• Theo dõi chúng tôi
slider slider

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Trải qua hơn 50 năm với nhiều bước thăng trầm, Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sơn La giờ đây đã có nhiều bước phát triển,  đảm bảo chất lượng dịch vụ. Được sự quan tâm trực tiếp của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền và đoàn thể trong tỉnh, tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp quyết tâm phấn đấu để duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, nhằm đóng góp vào công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Mang lại nguồn nước sạch và đảm bảo chất lượng cho người dân Sơn La.

Liên Hệ

DỊCH VỤ

THÔNG TIN NƯỚC ĐÓNG BÌNH SOWA

NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI MỌI NHÀ-NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

  • Kinh nghiệm sản xuất và phục vụ gần 20 năm
  • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018
  • Hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005
  • Sản phẩm chính:Nước đóng bình 18,9L

 

TIN TỨC

blog

Ngừng dịch vụ tin nhắn SMS

Kể từ 01/10/2022, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La sẽ ngừng nhắn tin SMS và chuyển sang hình thức nhắn tin qua ứng dụng điện tử Zalo.

blog

THÔNG BÁO GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN SƠN LA

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 369/TTr-STC ngày 14/6/2016; Biên bản họp tư vấn liên ngành ngày 08/6/2016 giừa Sở Tài chính, Sờ Xây dựng, và Công ty cồ phần cấp nước Sơn La,