Văn bản của ngành
1. Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn . 2.Luật tài nguyên nước 3. Nghị định số 99 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
Chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khoan giếng và khai thác nước dưới đất tại giếng khoan trên địa bàn tỉnh Sơn La. 4197_UBND-KT-2Tải xuống
  Kính gửi:Các đơn vị trực thược Công ty Thực hiện kế hoạch số 377/SXD – HTKT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở xây dựng về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018 Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đề...
Kính  gửi: Các đơn vị trực thuộc công ty Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty về việc : Định biên lại lao động; Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về lao động dôi dư, trên cơ sở đó hoàn chỉnh đơn giá khoán sản phẩm mới để...
NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu từ xây dựng;khai thác,chế biến,kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;kinh doanh bất động sản , phát triển nhà ở,quản lý sử dụng nhà...