Các điểm cấp nước miễn phí luân phiên.

Công ty cổ phần cấp nước Sơn LaSố:   51  / CNSL Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSơn La, Ngày 09 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO V/v : Bổ sung điểm cấp nước miễn phí Trong những ngày qua nguồn nước của nhà máy nước Thành phố […]

THÔNG BÁO LỊCH CẤP NƯỚC TẠM THỜI NGÀY 8 – 9 THÁNG 11 NĂM 2017

                 THÔNG BÁO V/v : Lịch cấp nước tạm Trong những ngày qua nguồn nước của nhà máy nước Thành phố đã bị ô nhiễm, do nước thải sơ chế cà phê tại đầu nguồn. Hiện nay, nhà máy chưa thể xử lý để cấp nước trở lại. Để hỗ trợ nước cho nhu cầu dùng […]

THÔNG BÁO LỊCH CẤP NƯỚC TẠM THỜI 7- 8/11/2017

THÔNG BÁO V/v : Lịch cấp nước tạm Trong những ngày qua nguồn nước của nhà máy nước Thành phố đã bị ô nhiễm ,do nước thải sơ chế cà phê tại đầu nguồn.Hiện nay, nhà máy chưa thể xử lý để cấp nước trở lại.Để hỗ trợ nước cho nhu cầu dùng nước của […]

Sơn La: Đình chỉ cơ sở chế biến cà phê gây ô nhiễm nguồn nước

(TN&MT) – Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa giao Sở TN&MT chủ trì, thành lập tổ công tác, kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến cà phê tập trung. Đặc biệt, tổ công tác phải đình chỉ hoạt động sản xuất chế biến, chấm dứt ngay hoạt […]