Nhà máy nước số 2 Thành phố ngừng cấp nước do bị ô nhiễm

2Theo báo sơn la online đưa tin http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nha-may-nuoc-so-2-thanh-pho-ngung-cap-nuoc-do-bi-o-nhiem-12100 Từ 14 giờ ngày 18/11, Nhà máy nước số 2 tại bản Kham, xã Hua La (Thành phố) thuộc Xí nghiệp cấp nước Thành phố Sơn La đã phải ngừng cấp nước do bị ô nhiễm nguồn nước. Bể chứa nước thải của cơ sở chế biến […]

Đi tìm lời giải cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước do sản xuất cà phê

Theo truyền hình quốc hội Việt Nam đưa tin 10/11/2017 http://quochoitv.vn/Videos/kinh-te-xa-hoi/2017/11/di-tim-loi-giai-cho-tinh-trang-o-nhiem-nguon-nuoc-do-san-xuat-ca-phe/165919 Đi tìm lời giải cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước do sản xuất cà phê 5 ngày vừa qua cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân ở Thành phố Sơn La bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân do […]

THÔNG BÁO LỊCH CẤP NƯỚC TẠM NGÀY 11-12/11/2017

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La Số: 53 / CNSL Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc</stro Sơn La, Ngày 10 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO V/v : Lịch cấp nước tạm ngày 11 và 12/11/2017 Nhà máy nước Thành phố đã bị ô nhiễm, […]