CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÔNG MÃ ĐÃ LUÔN CỐ GẮNG ĐẢM BẢO CUNG ỨNG NƯỚC SINH HOẠT CHO NGƯỜI DÂN MÙA MƯA LŨ.

Nguồn : http://sonlatv.vn/ban-tin-dan-toc/thoi-su-truyen-hinh-toi-ngay-27-9-2021/