TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CẤP BÁCH BỔ SUNG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT HUYỆN MƯỜNG LA, BẮC YÊN