SƠN LA HÀNG NGHÌN HỘ DÂN MẤT NƯỚC DO Ô NHIỄM TỪ SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Sơn La là tỉnh có diện tích trồng cà phê khá lớn với khoảng 17.200ha, sản lượng trung bình năm đạt khoảng 23.500 tấn. Thế nhưng, hàng năm, cứ vào vụ cà phê là lại tái diễn tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, dẫn đến việc phải ngừng cấp nước cho các khu vực dân cư. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 2 trạm cấp nước Nà Sản huyện Mai Sơn phải dừng hoạt động.

Nguồn: http://quochoitv.vn/