Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hiệp hội cấp thoát nước Úc đã lên làm việc với UBND tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần cấp nước Sơn La.

Ngày 09/9/2016, Hội cấp thoát nước Việt Nam và Hiệp hội cấp thoát nước Úc đã lên làm việc với UBND tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần cấp nước Sơn La. Về phía Hội cấp thoát nước Việt Nam: – Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch Về phía Hiệp hội cấp […]