Cần có giải pháp đồng bộ bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: Kỳ 1: Những khó khăn và thách thức

Báo động tình trạng ô nhiễmvà cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt Hiện nay, việc quản lý, khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt ở 10 huyện, thành phố (trừ huyện Vân Hồ) do Công ty CP Cấp nước Sơn La đảm nhận. Đơn vị bảo đảm cung cấp nước cho các thị trấn, thị […]

THIỆT HẠI DO MƯA LŨ THÁNG 8 NĂM 2018.

Thực trạng của các trạm cấp nước: Công ty cổ phần cấp nước VBIC Trạm cấp I trạm bơm Nậm La do mưa lũ bị bùn, cát bồi lấp từ ngày 31/08/2018 đến nay vẫn chưa hoạt động được. Xí nghiệp cấp nước TP số 1 trạm cấp nước Bó Cá do mưa lũ bùn, […]

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦNCẤP NƯỚC SƠN LASố:       /TB-CNSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSơn La, ngày 17 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO V/v Áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước […]

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN PAYOO NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA STT Tên Cửa Hàng Địa Chỉ 1 Thế giới Di Động 54 tiểu khu 40, Lê Thanh Nghị, TT.Nông Trường, H.Mộc Châu, Sơn La 2 Thế giới Di Động Khối 4,  TT.Phù Yên, H.Phù Yên, Sơn La 3 Thế giới Di Động 91, […]