THIỆT HẠI DO MƯA LŨ THÁNG 8 NĂM 2018.

Thực trạng của các trạm cấp nước: Công ty cổ phần cấp nước VBIC Trạm cấp I trạm bơm Nậm La do mưa lũ bị bùn, cát bồi lấp từ ngày 31/08/2018 đến nay vẫn chưa hoạt động được. Xí nghiệp cấp nước TP số 1 trạm cấp nước Bó Cá do mưa lũ bùn, […]

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦNCẤP NƯỚC SƠN LASố:       /TB-CNSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSơn La, ngày 17 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO V/v Áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước […]

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN PAYOO NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA STT Tên Cửa Hàng Địa Chỉ 1 Thế giới Di Động 54 tiểu khu 40, Lê Thanh Nghị, TT.Nông Trường, H.Mộc Châu, Sơn La 2 Thế giới Di Động Khối 4,  TT.Phù Yên, H.Phù Yên, Sơn La 3 Thế giới Di Động 91, […]

CÔNG VĂN SỐ 154/CV-CN

Kính gửi:Các đơn vị trực thuộc Công Ty Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công tu về việc bố trí xắp xếp định biên lại lao động trong thời gian tới. Căn cứ vào việc xây dựng đơn giá khoán sản phẩm […]

CÔNG VĂN SỐ 65

  Kính gửi:Các đơn vị trực thược Công ty Thực hiện kế hoạch số 377/SXD – HTKT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở xây dựng về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018 Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đề […]