Cần có giải pháp đồng bộ bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: Kỳ 2: Bảo vệ nguồn nước gắn với phát triển sản xuất bền vững

Ngày 02 tháng 04 năm 2019 Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường Theo quy định của pháp luật, cơ sở chế biến cà phê có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô, từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với […]

Cần có giải pháp đồng bộ bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: Kỳ 1: Những khó khăn và thách thức

Báo động tình trạng ô nhiễmvà cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt Hiện nay, việc quản lý, khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt ở 10 huyện, thành phố (trừ huyện Vân Hồ) do Công ty CP Cấp nước Sơn La đảm nhận. Đơn vị bảo đảm cung cấp nước cho các thị trấn, thị […]

THIỆT HẠI DO MƯA LŨ THÁNG 8 NĂM 2018.

Thực trạng của các trạm cấp nước: Công ty cổ phần cấp nước VBIC Trạm cấp I trạm bơm Nậm La do mưa lũ bị bùn, cát bồi lấp từ ngày 31/08/2018 đến nay vẫn chưa hoạt động được. Xí nghiệp cấp nước TP số 1 trạm cấp nước Bó Cá do mưa lũ bùn, […]