ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 7. CHI BỘ XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SỐ 1

Ngày 20 tháng 12 năm 2019 chi bộ Xí Nghiệp Cấp Nước Thành Phố Số 1, đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2023