Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La: Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 27 tháng 05 năm 2019

Ngày 25/5, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La có 3 xí nghiệp và 9 chi nhánh cấp nước trực thuộc, với tổng số 225 cán bộ, nhân viên, người lao động. Trong năm qua, Công ty đã cung cấp trên 10 triệu m³ nước sinh hoạt cho gần 60.000 hộ dân; sản xuất cung cấp 100.000 bình nước lọc Sowa cho thị trường; duy trì dịch vụ kinh doanh bơi lội, vật tư, xây dựng cơ bản, lắp đặt nhỏ… Tổng doanh thu đạt 118,2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 25,97 tỷ đồng; thu nhập bình quân hơn 7,2 triệu đồng/người/tháng; chế độ bồi dưỡng ca 3, độc hại, làm thêm giờ, thưởng… được thực hiện theo thỏa ước lao động. Năm 2019, Công ty phấn đấu tăng sản lượng nước cung cấp cho các hộ dân; tăng số lượng khách hàng và thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/người/năm…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối doanh nghiệp cho Công ty; tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Công đoàn ngành Công Thương tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Công ty khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân; khen thưởng các tập thể và nhóm tác giả có 2 sáng kiến cấp 1, 18 sáng kiến cấp 2 về nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào lao động, sản xuất.