Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Trân trọng kính mời các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, vào hồi 7h00 ngày 25/3/2017, tại Nhà văn hóa công nhân cấp nước – Bản Bó – Phường Chiềng An Thành phố Sơn La. Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự đề nghị xác nhận theo mẫu kèm theo .Xin gửi kèm theo thư mời, chương trình đại hội. Riêng phần tài liệu được phát tại Đại hội, nếu cổ đông có nhu cầu xem trước nội dung đề nghị gửi mail yêu cầu cung cấp theo địa chỉ tranchiencnsonla@gmail.com .Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website