Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2175/UBCK-GSĐC ngày 24/04/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La. Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau: 1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La Tên tiếng anh: Son La Water Supply Joint Stock Company Tên viết tắt: SOWASUCO 2. Trụ sở chính : Số 55 – Đường Tô Hiệu – Tp. Sơn La – T.Sơn La Điện thoại : 022.3854.837 Fax: 022.3854.539 Website : capnuocsonla.vn Email : sowasucom@gmail.com 3. Mã số doanh nghiệp : 5500154649 4. Nơi đăng ký doanh nghiệp : Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La Đăng ký lần đầu ngày 18/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/01/2016