Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2175/UBCK-GSĐC ngày 24/04/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La. Công ty cổ phần Cấp nước Sơn […]

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA (Giấy CNĐKKD: 5500154649 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần 5 ngày 11/1/2016) Bản thông tin tóm tắt này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2017

Phiên Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 12h 00 phút ngày 25/3/2017 Các nội dung trong cuộc họp được lập thành biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. 1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI […]

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Trân trọng kính mời các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, vào hồi 7h00 ngày 25/3/2017, tại Nhà văn hóa công nhân cấp nước – Bản Bó – Phường Chiềng An Thành phố Sơn La. Cổ […]