Giới thiệu

1. Thông tin chung:
– Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
– Địa chỉ: Số 55 Đường Tô Hiệu – Thành Phố Sơn La
– Điện thoại: 0223.852.616 – Fax: 0223.854.539
– Người đại diện: Bùi Văn Đính – Tổng giám đốc C.ty
– Phạm vi cung cấp dịch vụ cấp nước: Các đô thị trong tỉnh
– Dân số phục vụ: 187.000 người
– Tổng số cán bộ công nhân viên: 270 người
– Lĩnh vực hoạt động: cung cấp nước sạch sinh hoạt