Thứ Sáu, Tháng Hai 22, 2019
Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng có cơ hội sử dụng nước - Nước là máu của sự sống. Hãy bảo vệ nguồn nước sạch đang ngày càng khan hiếm - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống - Bảo vệ nguồn nước vì sự phát triển bền vững - Vì tương lai đất nước, hãy bảo vệ nguồn nước và môi trường - Tích cực phòng chống ô nhiễm và sử dụng tiết kiệm nước - Bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp và của mọi người dân - Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng nước và vệ sinh - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường ngày - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính bản thân mình - Hãy bảo vệ nguồn nước sạch!

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

map son la-vn copy

1. Thông tin chung:
– Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
– Địa chỉ: Số 55 Đường Tô Hiệu – Thành Phố Sơn La
– Điện thoại: 0223.852.616 – Fax: 0223.854.539
– Người đại diện: Bùi Văn Đính – Tổng giám đốc C.ty
– Phạm vi cung cấp dịch vụ cấp nước: Các đô thị trong tỉnh
– Dân số phục vụ: 187.000 người
– Tổng số cán bộ công nhân viên: 270 người
– Lĩnh vực hoạt động: cung cấp nước sạch sinh hoạt