Quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh nghệ An

Cổng thông tin điện tử Nghệ An số ra ngày 23/5/2016

Quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh (23/05/2016 10:15 AM)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An sản xuất và cung ứng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2016 và thay thế Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch.Theo đó, các đối tượng thuộc địa bàn thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và các cụm dân cư khác sử dụng dịch vụ cấp nước sạch do các nhà máy nước sạch Cầu Bạch và Hưng Vĩnh thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An sản xuất và cung ứng được tính như sau:- Nước dùng cho sinh hoạt của các đối tượng hộ dân cư (kể cả nhà ở tập thể, sinh viên ở ký túc xá tập trung, người lao động thuê nhà để ở) từ 1m3 – 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) có mức giá 6.900 đồng/m3; Từ trên 10m3– 20m3 (hộ/tháng) có mức giá 7.900 đồng/m3; Từ trên 20m3– 30m3 (hộ/tháng) có mức giá 9.900 đồng/m3; Trên 30m3 (hộ/tháng) có mức giá 12.400 đồng/m3;- Giá nước dùng sinh hoạt cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, lực lượng vũ trang, an ninh (không sản xuất kinh doanh:  10.300 đồng/m3; Giá nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất:12.400 đồng/m3; Giá nước dùng cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ: 17.000 đồng/m3.Các đối tượng thuộc các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ cấp nước sạch do các nhà máy nước sạch thuộc Công ty THHH một thành viên cấp nước nghệ An cung ứng với các mức giá:- Nước dùng cho sinh hoạt của các đối tượng hộ dân cư (kể cả nhà ở tập thể, sinh viên ở ký túc xá tập trung, người lao động thuê nhà để ở) từ 1m3 – 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) có mức giá 6.100 đồng/m3; Từ trên 10m3– 20m3 (hộ/tháng) có mức giá 7.600 đồng/m3; Từ trên 20m3– 30m3 (hộ/tháng) có mức giá 9.100 đồng/m3; Trên 30m3 (hộ/tháng) có mức giá 11.400 đồng/m3;- Giá nước dùng sinh hoạt cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, lực lượng vũ trang, an ninh (không sản xuất kinh doanh:  9.100 đồng/m3; Giá nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất:11.400 đồng/m3; Giá nước dùng cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ: 15.700 đồng/m3;- Giá nước dùng sinh hoạt cho các đối tượng hộ dân cư thuộc thị trấn huyện Tương Dương và Kỳ Sơn: 5.000 đồng/m3; Giá nước sạch phục vụ sinh hoạt của các đối tượng hộ dân cư xã Thạch Giám, huyện Tương Dương lấy từ nhà máy nước Tương Dương: 3.500 đồng/m3.Mức giá quy định tại Quyết định này đã bao gồm cả thuế VAT và chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng (40 đồng/m3), chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thoát nước theo quy định.

http://nghean.gov.vn