Giá nước
02/12/2019 Tọa đàm “Giá nước sinh hoạt ” diễn ra sáng 28/11 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và TC Cấp thoát nước Việt Nam lần đầu tiên tổ chức. Rất nhiều chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp kinh doanh nước sạch và...
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 cùa Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đồi, bồ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP...
Báo tuổi trẻ online số ra ngày 25/04/2014 08:33 GMT+7 TT – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) vừa trình phương án tăng giá nước lộ trình từ năm 2014-2018 cho Sở Tài chính TP.HCM, với mức tăng thêm cao nhất trong năm 2014 của đối tượng sinh hoạt...
Website nước sạch Hà Nội ngày 1/10/2015 Căn cứ nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn...
Cổng thông tin điện tử Nghệ An số ra ngày 23/5/2016 Quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh (23/05/2016 10:15 AM)UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty TNHH một...
Báo điện tử vnexpress.net số ra ngày 14/9/2015 Một số doanh nghiệp kinh doanh nước sạch tại Hà Nội vừa công bố biểu giá áp dụng từ tháng 10, với mức tăng 950-2.550 đồng một m3. Hà Nội tăng giá nước sạch năm 2014 / Hà Nội sẽ khai thác nước mặt sông Hồng để bù thiếu...
DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LASTTTên Cửa HàngĐịa Chỉ1Thế giới Di Động54 tiểu khu 40, Lê Thanh Nghị, TT.Nông Trường, H.Mộc Châu, Sơn La2Thế giới Di ĐộngKhối 4,  TT.Phù Yên, H.Phù Yên, Sơn La3Thế giới Di Động91, Tiểu khu 19, TT.Hát Lót, H.Mai Sơn, Sơn La4Thế giới Di ĐộngTiểu...
(Xây dựng) – Theo Sở Tài chính Sơn La, từ 01/7/2016 tỉnh này đã tăng giá nước 7%. Việc điều chỉnh này chỉ dựa trên sự biến động của yếu tố duy nhất là cơ chế chính sách, nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ và duy trì bộ máy hoạt động của ngành nước....
1 2