Chỉ dẫn người dùng nước
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Sơn La, ngày……tháng….năm 20…   ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC   Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La   Tên tôi là:……………………………………………………………….  Nam  Nữ CMTND số……………………..do………………………cấp ngày……../……/…………...
Có muôn vàn lý do để bạn cần sử dụng nước một cách hợp lý, vì môi trường, vì những người xung quanh và vì chính cuộc sống của bạn cùng những người thân trong gia đình. Vì vậy, hãy học cách sử dụng nước trong sinh hoạt hàng ngày vừa đủ, tránh lãng phí...
Nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng lại không vô tận, chính vì thế tiết kiệm nước luôn luôn cần thiết ngay cả ở những nơi có nguồn nước dồi dào. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn tiết kiệm nước khi sử dụng các thiết bị dùng nước trong gia đình....
Trong thời gian qua Phòng DVKH dã nhận được nhiều thông tin của khách hàng sử dụng nước báo tình trạng đồng hồ nước chạy không chính xác. Kết quả kiểm tra cho thấy sự phản ảnh của khách hàng chưa chính xác. Nguyên nhân chủ yếu là khách hàng ít quan tâm đến việc...
Hiện nay tình trạng thất thoát nước sau đồng hồ ngày càng tăng gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho quý khách hàng. Nhằm giúp quý khách hàng biết cách kiểm tra đường ống cấp nước sau đồng hồ, hạn chế tối đa thất thoát nay Phòng QLM và PP nước  hướng dẫn phương...
Nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng không vô tận, chính vì thế tiết kiệm nước luôn luôn rất cần thiết ngay cả ở những nơi có nguồn nước dồi dào. Ngoài việc tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, tiết kiệm nước còn giúp ngăn ngừa cạn kiệt nguồn nước ngầm, ngăn ngừa...