Ngày

Tháng Tám 18, 2016
Báo điện tử Bộ xây dựng Số ra ngày 10/08/2016 (Xây dựng) – Sau khi Báo Xây dựng phản ánh bức xúc của người dân TP Sơn La (tỉnh Sơn La) về việc đồng hồ nước quay do khí, ngày 03/8 phóng viên Báo Xây dựng đã có dịp trở lại Sơn La làm việc...
Nguồn Báo congluan.vn số ra ngày 23/8/2016 (CLO) Theo thống kê của Hội tài nguyên nước quốc tế (IWRA), Việt Nam thuộc nhóm quốc gia “thiếu nước” do lượng nước mặt bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840 m3, thấp hơn chỉ tiêu 4.000 m3/người mỗi năm, do đó không ai trong chúng...