Thứ Sáu, Tháng Hai 22, 2019
Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng có cơ hội sử dụng nước - Nước là máu của sự sống. Hãy bảo vệ nguồn nước sạch đang ngày càng khan hiếm - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống - Bảo vệ nguồn nước vì sự phát triển bền vững - Vì tương lai đất nước, hãy bảo vệ nguồn nước và môi trường - Tích cực phòng chống ô nhiễm và sử dụng tiết kiệm nước - Bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp và của mọi người dân - Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng nước và vệ sinh - Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường ngày - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính bản thân mình - Hãy bảo vệ nguồn nước sạch!

Tin tổng hợpwp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ Văn phòng công...

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ Văn phòng công ty cổ phần cấp nước Sơn La Chiều ngày 19/10/2018,...

THIỆT HẠI DO MƯA LŨ THÁNG 8 NĂM 2018.

Thực trạng của các trạm cấp nước: Công ty cổ phần cấp nước VBIC Trạm cấp I trạm bơm Nậm La do mưa lũ bị...

MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mẫu hóa đơn:Mẫu Hóa đơn điện tử

Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA Số:       /TB-CNSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sơn La, ngày...

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN PAYOO NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN...

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA STT Tên Cửa Hàng Địa Chỉ 1 Thế giới Di Động 54 tiểu khu 40, Lê Thanh Nghị, TT.Nông...