NGHỊ ĐỊNH 139/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu từ xây dựng;khai thác,chế biến,kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;kinh doanh bất động sản , phát triển nhà ở,quản lý sử dụng nhà và công sở.