CÔNG VĂN SỐ 65

  Kính gửi:Các đơn vị trực thược Công ty Thực hiện kế hoạch số 377/SXD – HTKT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở xây dựng về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018 Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đề […]

CÔNG VĂN SỐ 154 CV-CN

Kính  gửi: Các đơn vị trực thuộc công ty Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty về việc : Định biên lại lao động; Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về lao động dôi dư, trên cơ sở đó hoàn chỉnh đơn giá khoán sản phẩm mới để […]

LỄ RA QUÂN ĐẦU NĂM 2018

Thời sự đài truyền hình tối ngày 23/2/2018 http://sonlatv.vn/tin-tuc-n10341/thoi-su-truyen-hinh-toi-ngay-2322018.html

Phát triển bền vững hướng đến phổ cập nước sạch và an toàn

Nguồn: http://www.baosonla.org.vn    –          Bài đăng  Ngày 22 tháng 06 năm 2017 Năm 2016, Hiệp hội Nước Australia (AWA) và Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã thực hiện Chương trình hợp tác ghép đôi giữa 5 công ty cấp nước của Việt Nam với 5 công ty cấp nước của […]