DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN PAYOO NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

DANH SÁCH ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA STT Tên Cửa Hàng Địa Chỉ 1 Thế giới Di Động 54 tiểu khu 40, Lê Thanh Nghị, TT.Nông Trường, H.Mộc Châu, Sơn La 2 Thế giới Di Động Khối 4,  TT.Phù Yên, H.Phù Yên, Sơn La 3 Thế giới Di Động 91, […]

CÔNG VĂN SỐ 154/CV-CN

Kính gửi:Các đơn vị trực thuộc Công Ty Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công tu về việc bố trí xắp xếp định biên lại lao động trong thời gian tới. Căn cứ vào việc xây dựng đơn giá khoán sản phẩm […]

CÔNG VĂN SỐ 65

  Kính gửi:Các đơn vị trực thược Công ty Thực hiện kế hoạch số 377/SXD – HTKT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở xây dựng về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018 Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đề […]

CÔNG VĂN SỐ 154 CV-CN

Kính  gửi: Các đơn vị trực thuộc công ty Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty về việc : Định biên lại lao động; Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về lao động dôi dư, trên cơ sở đó hoàn chỉnh đơn giá khoán sản phẩm mới để […]

LỄ RA QUÂN ĐẦU NĂM 2018

Thời sự đài truyền hình tối ngày 23/2/2018 http://sonlatv.vn/tin-tuc-n10341/thoi-su-truyen-hinh-toi-ngay-2322018.html