THIỆT HẠI DO MƯA LŨ THÁNG 8 NĂM 2018.

2006

Thực trạng của các trạm cấp nước:

Công ty cổ phần cấp nước VBIC Trạm cấp I trạm bơm Nậm La do mưa lũ bị bùn, cát bồi lấp từ ngày 31/08/2018 đến nay vẫn chưa hoạt động được.
Xí nghiệp cấp nước TP số 1 trạm cấp nước Bó Cá do mưa lũ bùn, cát lấp hố thu từ ngày 31/08 đến 01/09/2018 mới vét được hết bùn, cát vận hành trở lại nhưng do độ đục cao nên nhà máy chỉ xử lý được 60% công xuất.
Xí nghiệp cấp nước TP số 2 Trạm cấp nước Km 7 do mưa lũ tối ngày 30/08/2018 nước lũ tràn về làm đổ tường rào nước ngập toàn bộ nhà máy ngừng hoạt động hoàn toàn để bảo dưỡng sửa chữa đến 15h00 ngày 01/09/2018 vận hành trở lại.
– Trạm cấp nước Km 12 nước ngập từ 30/08/2018 đến ngày 01/09/2018 đã vận hành trở lại.
Xí nghiệp cấp nước mai Sơn. Nhà máy cấp nước Mai Sơn do mưa lũ bị ngập trạm bơm cấp I từ ngày 25/08 đến 04/09/2018 vẫn chưa khắc phục được ảnh hưởng đến sản xuất cấp nước cho khu vực thị trấn Mai Sơn huyện Mai Sơn.
Chi nhánh cấp nước Mường La. Trạm cấp nước Sân Bay do mưa lũ, ngày 25/08/2018 nước cuốn trôi 70 m ống D 63 đầu nguồn. Đến ngày 27/08/2018 đã vận hành trở lại.
Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp trạm cấp nước Sốp Cộp do mưa lũ từ ngày 18/08 đến ngày 30/08/2018 làm sạt tà luy khu vực đài nước gãy ống D 200 đài nước sụt lún nguy cơ sạt đài nước. (Vận hành cấp nước không liên tục do giám đoạn do thi công khắc phục) đến nay đã ổn định.
Chi nhánh cấp nước Yên Châu. Trạm cấp I do mưa lũ làm sói lở bờ kè sạt phòng trực hư hỏng hoàn toàn. (Chưa khắc phục được, đang sử dụng nguồn cấp nước Bắt Đông)
Chi nhánh cấp nước Thuận Châu mưa lũ ngày 30/08 đến ngày 31/08/2018
do sét đánh hỏng hệ thống điện điều kiển trạm bơm. Lũ cuốn làm hư hỏng hơn 1 Km đường ống cấp nước, đã vận hành trở lại.
Biện pháp khắc phục:
Trong các ngày xảy ra sự cố, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị tập chung các lực lượng, nhân lực vật tư, máy móc thiết bị để xử lý khắc phục sự cố. Tập chung huy động các nguồn nước từ các trạm cấp nước hỗ trợ để cấp nước phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tại thành phố Sơn La Công ty gặp nhiều khó khăn xử lý cấp nước trong mưa lũ; Các công trình đã được khắc phục nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân cụ thể:
– Nhà máy cấp nước Bó Cá đã khắc phục được đầu nguồn nhưng độ đục nước nguồn quá lớn chỉ xử lý được 60-70% Công xuất,
– Trạm cấp nước Nậm La chưa xử lý được do nước lũ chưa giảm. Công ty VBIC đang tích cực lắp đặt trạm bơm cấp I tạm thời bên cạnh bờ suối.
– Thực hiện chủ trương bàn giao mặt bằng tại trạm khai thác, cấp nước ngầm số 3 (Trạm bơm nước Nà Coóng) Do yêu cầu giải phóng mặt bằng để trả mặt bằng cho đơn vị thi công. Công ty đã thực hiện theo theo biên bản Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố ngày 29/08/2018 cam kết tháo dỡ trạm khai thác cấp nước số 3. Đã tổ chức tháo dỡ ngày 30/08/2016.
Từ những nguyên nhân trên trong việc cấp nước đến nay vẫn còn khó khăn chưa đáp ứng được cho một số vùng cao xa. Đặc biệt là khu vực dân cư Tỉnh ủy, Khu vực Chiềng ngần.