Chi nhánh cấp nước Thuận Chuâu

Giám đốc: Vũ Ngọc Tuấn Điện thoại: 02123.852.533 – 241 Địa chỉ: Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu Tổng số lao động: 10 người Công suất trạm Mó Bó ly:1500 m3/ngày đêm Công suất trạm Chiềng Pấc: 500 m3/ngày đêm

Xí nghiệp xây lắp cấp nước

Xí nghiệp xây lắp cấp nước Phó tổng giám đốc, phụ trách: Lương Thế Công Điện thoại: 02123.854.157 hoặc 02123.852.533 – 391 Địa chỉ: Số 46, đường Cách mạng tháng tám, Tổ 9, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La

Chi nhánh cấp nước Phù Yên

Giám đốc: Ngô Thê Nghĩa Điện thoại: 02123.852.533 – 291 Địa chỉ: Khối 8 thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên Tổng số lao động: 14 người Công suất trạm Nà Xá: 1.800 m3/ngày đêm Công suất trạm Suối Ngọt: 700 m3/ngày đêm

Chi nhánh cấp nước Quỳnh Nhai

Giám đốc: Lê Mạnh Cường Điện thoại: 02123.852.533 – 251 Địa chỉ: Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai Tổng số lao động: 8 người Công suất trạm Chính: 1.700 m3/ngày đêm

Chi nhánh cấp nước Bắc Yên

Chi nhánh cấp nước Bắc Yên Giám đốc: Nguyễn Thế Anh Điện thoại: 02123.852.533 – 311 Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La Tổng số lao động: 05 người Công suất trạm Suối Bẹ: 200 m3/ngày đêm Công suất trạm Phiêng Ban: 500 m3/ngày đêm

Chi nhánh cấp nước Mộc Châu

Chi nhánh cấp nước Mộc Châu Phó giám đốc: Phạm Minh Đức Điện thoại: 02123.852.533 – 321 Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La Tổng số lao động: 10 người Công suất trạm Bưu Điện: 2500 m3/ngày đêm Công suất trạm Ủy ban huyện giếng ngầm: 500 m3/ngày […]

Chi nhánh cấp nước Mường La

Chi nhánh cấp nước Mường La Phó giám đốc: Ngô Xuân Ngọc Điện thoại: 02123.852.533 – 282 Địa chỉ: Số 72, Tiểu khu 3, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La Tổng số lao đông: 9 người Công suất trạm Sân Bay: 500 m3/ngày đêm Công suất trạm Bệnh Viện: 200 m3/ngày đêm Công […]