Đi tìm nguyên nhân ô nhiễm nhà máy thành phố số 2 thành phô Sơn La

368

Thời sự truyền hình tối ngày 20/11/2017

http://sonlatv.vn/tin-tuc-n8830/thoi-su-truyen-hinh-toi-ngay-20112017.html